Välkommen till TeknikLots

Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy

Ett telefonnummer räcker, ring 036-30 65 22

 

TeknikLots


- allt från enkla frågor till djupare teknikanalys
TeknikLots har ett enda syfte. Att göra livet enklare för småföretagare.

TeknikLots består av ett nätverk av företag och organisationer. Syftet är att svara på dina frågor. Det kan gälla ny teknik, nya material, nya produktionsmetoder, aktuell forskining, marknads- och branschfrågor.
Lägg numret på minnet. Vi lovar att lotsa dina frågor rätt!


TeknikLots ombud för Tillväxtverket                                      - stöd till produktutveckling

Nya pengar till produktutveckling.

 

Tillväxtverkets satsningar på utveckling av nya varor och tjänster är nu inne på sitt 8:e år och resultaten för de deltagande företagen har varit mycket framgångrikt. Det har skapats tillväxt i form av ökade marknadsandelar och omsättning och ca 70% av företagen har fått ut sina produkter på marknaden ett år efter att utvecklingsarbetet har avslutats. Tre år efter avslutat utvecklingsarbete har 90% av företagens produkter nått marknader och det är en anmärkningsvärd hög andel.

 

Det är på nationell nivå hittills nästan 2000 företag som har deltagit i programmet och av dessa är 40% tillverkande företag, 35% tjänsteföretag och 25% en blandning av både och. Av det som har utvecklats är 60% nya varor och 40% nya tjänster.

 

Den största nyttan av programmets insatser har varit kortare tid för att få fram produkterna samt att fler  professionella samarbetspartners har engagerats.

 

Programmet fortsätter även 2012 och länet har fått en tilldelning på ca 6,2 miljoner som ska satsas i företag med nya produkter som har tillväxtpotential. Företagen ska ha minst 2 och högst 50 anställda och har varit igång några år, så att de har etablerat sig på  marknaden.

 

Läs mer !